lares 4.0 produkter

Centralapparater

lares 4.0 är centralapparater för inbrott, brand, drift, temperaturövervakning och fastighetsautomation.
lares 4.0 har 8 ingångar och 2 utgångar, men kan byggas ut till 644 in- och utgångar.
Systemet är mycket flexibelt och anpassas för olika behov och önskemål.

Centralapparater i plastkapsling

Centralapparat lares 4.0 wls 96 är trådlös plattform för säkerhet, brand och fastighetsautomation och finns med eller utan inbyggd manöverpanel.
lares 4.0 wls 96 har möjlighet till 96 trådlösa sektioner och 4 trådbundna sektioner samt 16 trådlösa utgångar och 2 trådbundna utgångar, fördelat på 32 radio tillbehör och 5 områden.

Touchpaneler

ergo-X från Ksenia Security är en ny utomhus manöverpanel för larmsystem lares 4.0. ergo-X har både knappsats samt Mifare läsare. Manöverpanelen finns i svart och grått utförande.

ergo S är en manöverpanel med touchknappar och en lättläst display. Manöverpanelen har inbyggd RFID- läsare som stödjer Ksenia-, Mifare- och NFC-brickor. Manöverpanelen finns i vitt eller svart utförande.

ergo M är en robust manöverpanel med mekaniska knappar och en lättläst display. Manöverpanelen finns i vitt eller svart utförande.

Touchpaneler

ergo-T är den senaste generationen av multi-touch kapacitiva manöverpaneler framtagna för att hantera larmsystemet, visa livebilder från IP-kameror och styra fastighetsautomation t.ex. temperaturövervakning, styra belysning mm.

Manöverpanel ergo-T pro erbjuder ett snyggt och användarvänligt gränssnitt som ger full kontroll över larm- och hemautomationssystemet lares 4.0.
Manöverpanelen har ett inbyggt monteringsfäste och kräver därför inga ytterligare produkter för att monteras. Men det finns ett Vesa fäste som tillbehör om man vill ha en mer flexibel montering.

Appen lares 4.0 finns för Android och iOS och fungerar exakt likadant som touchpanelerna. Vilket förenklar handhavandet. Appen erbjuder även push- notiser.

Expansionskort

För att expandera larmsystem lares 4.0 behövs expansionskort. Det finns flera olika typer och storlekar som expanderar både in- och utgångar. Exempel på detektorer som kan anslutas är inbrott, brand, drift och dörrövervakning.
Utgångskort finns för både 12V och 230 VAC som kan användas för att styra larmdon, dörrar, belysning, kyla/värme mm.

Dörrstyrning

Dörrcentral intro är en bussenhet till lares 4.0 som utvecklats för att erbjuda larmstyrning och öppning av dörrar, portar samt grindar. intro används tillsammans med läsare för en säker och smidig hantering av tillträde för behöriga personer när de ska komma in eller röra sig i en byggnad mellan olika passage-/larmområden.

Larmdon

Utomhussiren imago har en siren och LED blixt som indikerar utlöst larm, samt blinkande lysdioder för att visa att larmsystem är tillkopplat (programmerbart).

Inomhussiren radius har en mycket hög ljudsignal samt en kraftig lysdiod som ger ljussignal vid larm och fungerar som nödljus i händelse av strömavbrott.

Båda sirenerna har inbyggd temperaturgivare och ansluts via buss ledningen till centralapparaten.
Temperaturen inne och ute visas på manöverpanelen samt i appen och kan användas i hemautomatiseringssystem.

Trådbundna detektorer

unum-X är en professionell serie passiva rörelsedetektorer för inomhusbruk som garanterar högsta grad av pålitlighet utan att orsaka några falsklarm. Detektorerna har hög motståndskraft mot värme och fuktighet, vilket förlänger livslängden på detektorn.

Utomhussiren vox-C och vox-M från Ksenia Security är en robust och snygg siren avsett för utomhusbruk. Den har ett kraftfullt sirenljud. Sirenen är försedd med 3 lysdioder. vox-M har talfunktion och kan även återge röstmeddelanden.

IR-detektorer för inom- och utomhusbruk med en snygg och unik design. Finns även som husdjursimmuna detektorer.

Fastighetsautomation

Dörrcentral intro är en bussenhet till lares 4.0 som utvecklats för att erbjuda larmstyrning och öppning av dörrar, portar samt grindar. intro används tillsammans med läsare för en säker och smidig hantering av tillträde för behöriga personer när de ska komma in eller röra sig i en byggnad mellan olika passage-/larmområden.

lares 4.0 kan styra belysning, värme, kyla, ventilation, dörrar och andra system i fastigheten direkt via utgångar i systemet eller via andra system som KNX, Plejd, Control 4, Crestron, Google Home och Alexa.

lares 4.0 kan även övervaka nöddörrar för att säkerställa ”väsentlig funktion” d.v.s. att:
1. Nöddörrar är upplåsta om någon befinner sig i byggnaden då larmsystemet är frånkopplat.
2. Nöddörrar blir låsta vid tillkoppling.

Nu även stöd för RTI

Radioprodukter

Radiobaserade detektorer

Det finns även ett stort utbud av många radiobaserade tillbehör som rörelse detektorer, magnetkontakter, repeaters etc. lares 4.0 har en mycket bra radioteknik som ger hög säkerhet och långa räckvidder.

Brand

Rökdetektor nebula finns i två utföranden i modern design för hemmamiljö och kontor. Detektorerna har inbyggd siren och varnar vid rökutveckling i tidigt skede.

Handhavande

Till- och frånkoppling

Till- och frånkoppling av anläggningen kan utföras på olika sätt. Antingen med kod, bricka, ingång/nyckelbrytare, kalender, mobilapp eller en fjärrkontroll. Brickor gör att man slipper hantera koder och till- och frånkopplingen blir enkel.
Tack vare den dubbelriktade kommunikationen kan fjärrkontroll ”opera” inte bara användas för att styra upp till sju olika funktioner, utan också visa larmanläggningens status (tillkoppling, bortaläge eller hemmaläge) på tre lysdioder.

Övervakning

Kameraövervakning