Produkter

Expansionskort

lares 4.0 16/40

För att expandera larmsystem lares 4.0 behövs expansionskort. Det finns flera olika typer och storlekar som expanderar både in- och utgångar. Exempel på detektorer som kan anslutas är inbrott, brand, drift och dörrövervakning.
Utgångskort finns för både 12V och 230 VAC som kan användas för att styra larmdon, dörrar, belysning, kyla/värme mm.

Larmdon

imago

Utomhussiren imago har en siren och LED blixt som indikerar utlöst larm, samt blinkande lysdioder för att visa att larmsystem är tillkopplat (programmerbart).

radius

Inomhussiren radius har en mycket hög ljudsignal samt en kraftig lysdiod som ger ljussignal vid larm och fungerar som nödljus i händelse av strömavbrott.

Båda sirenerna har inbyggd temperaturgivare och ansluts via buss ledningen till centralapparaten.
Temperaturen inne och ute visas på manöverpanelen samt i appen och kan användas i hemautomatiseringssystem.

Trådbundna detektorer

Rörelsedetektorer

IR-detektorer för inom- och utomhusbruk med en snygg och unik design. Finns även som husdjursimmuna detektorer.

Branddetektorer

Den trådbundna rökdetektorn nebula finns i två utföranden, i modern design för hemmamiljö och kontor. Detektorn varnar vid rökutveckling i tidigt skede utan risk för falsklarm.

Fastighetsautomation

Styra och övervaka fastigheter

auxi wls för 230 VAC styrning

Multisensor domus / Plejd

lares 4.0 kan styra belysning, värme, kyla, ventilation, dörrar och andra system i fastigheten direkt via utgångar i systemet eller via andra system som KNX, Plejd, Control 4, Crestron, Google Home och Alexa.

lares 4.0 kan även övervaka nöddörrar för att säkerställa ”väsentlig funktion” d.v.s. att:
1. Nöddörrar är upplåsta om någon befinner sig i byggnaden då larmsystemet är frånkopplat.
2. Nöddörrar blir låsta vid tillkoppling.