Inbrottslarm

Rörelsedetektorer för inom- och utomhusbruk, har en snygg unik design och finns även som husdjursimmun detektor. Magnetkontakter finns i olika modeller för fönster och dörrar.

Manöverpaneler

Manöverpanelerna är tunna och diskreta och smälter in i alla miljöer. De finns i trådlöst eller trådbundet utförande i vitt eller svart.

Till- och frånkoppling

Till- och frånkoppling av anläggningen kan utföras på olika sätt. Antingen med kod, bricka, eller en fjärrkontroll. Brickor gör att man slipper hantera koder och till- och frånkopplingen är enkel. Anläggningen kan även till- och frånkopplas via appen.

Värme och kyla

Kontrollera utom- och inomhustemperaturen via appen i surfplattan eller telefonen. Med en inbyggd termostat kan värme och kyla styras. En inbyggd dygnskalender kan användas för att höja och sänka temperaturen efter behov.

Kameraövervakning

Med IP-kameror anslutna i nätverket kan de visa bilder i realtid direkt i appen. Bilder kan även skickas via mail när ett larm går för verifikation av vad som händer.

Brand

Rökdetektorer i olika utföranden i modern design för hemmamiljö och kontor. De ger en varning vid rökutveckling när en brand uppstår.

Smarta hem funktioner

Systemet är förberett för styrning av belysning och annan elektrisk utrusning via en utgång eller trådlösa “puckar”. T.ex. kan motorvärmaren kopplas till, belysning tändas vid till och frånkoppling eller vid larm.

Larmöverföring

Systemet har en mångsidig larmöverföring via SMS, talmeddelande, mail och till larmcentral samt pushnotiser till app.

Driftövervakning

Olika typer av givare för läckage- och temperaturövervakning kan anslutas. Temperaturövervakning sker via inbyggda temperaturgivare i sirener och manöverpaneler. Inom- och utomhustemperatur visas direkt i telefonen.

Utomhussirener

Imago är en utomhussiren med siren och LED-blixt samt indikeringsdioder i snygg tunn design. Sirenen har plats för ett batteri och är helt övervakad med en mikroprocessor. 
Finns i olika färger.

Inomhussirener

Radius är en inomhussiren med en inbyggd temperaturgivare och ansluts via bussledningen KS-BUS till centralapparaten lares. Temperaturen visas på manöverpanelen ergo samt i appen och kan användas i hemautomatiseringssystem.
Finns i olika färger.

Inbrottslarm

Rörelsedetektorer för inom- och utomhusbruk, har en snygg unik design och finns även som husdjursimmun detektor. Magnetkontakter finns i olika modeller för fönster och dörrar.

Manöverpaneler

Manöverpanelerna är tunna och diskreta och smälter in i alla miljöer. De finns i trådlöst eller trådbundet utförande i vitt eller svart.

Till- och frånkoppling

Till- och frånkoppling av anläggningen kan utföras på olika sätt. Antingen med kod, bricka, eller en fjärrkontroll. Brickor gör att man slipper hantera koder och till- och frånkopplingen är enkel. Anläggningen kan även till- och frånkopplas via appen.

Värme och kyla

Kontrollera utom- och inomhustemperaturen via appen i surfplattan eller telefonen. Med en inbyggd termostat kan värme och kyla styras. En inbyggd dygnskalender kan användas för att höja och sänka temperaturen efter behov.

Kameraövervakning

Med IP-kameror anslutna i nätverket kan de visa bilder i realtid direkt i appen. Bilder kan även skickas via mail när ett larm går för verifikation av vad som händer.

Brand

Rökdetektorer i olika utföranden i modern design för hemmamiljö och kontor. De ger en varning vid rökutveckling när en brand uppstår.

Smarta hem funktioner

Systemet är förberett för styrning av belysning och annan elektrisk utrusning via en utgång eller trådlösa “puckar”. T.ex. kan motorvärmaren kopplas till, belysning tändas vid till och frånkoppling eller vid larm.

Larmöverföring

Systemet har en mångsidig larmöverföring via SMS, talmeddelande, mail och till larmcentral samt pushnotiser till app.

Driftövervakning

Olika typer av givare för läckage- och temperaturövervakning kan anslutas. Temperaturövervakning sker via inbyggda temperaturgivare i sirener och manöverpaneler. Inom- och utomhustemperatur visas direkt i telefonen.

Utomhussirener

Imago är en utomhussiren med siren och LED-blixt samt indikeringsdioder i snygg tunn design. Sirenen har plats för ett batteri och är helt övervakad med en mikroprocessor. 
Finns i olika färger.

Inomhussirener

Radius är en inomhussiren med en inbyggd temperaturgivare och ansluts via bussledningen KS-BUS till centralapparaten lares. Temperaturen visas på manöverpanelen ergo samt i appen och kan användas i hemautomatiseringssystem.
Finns i olika färger.